افزایش ۱۰۰ درصدی مزد هم کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد

آرشیو یادداشت‌های

سیاست

تعداد مطالب: 767

به‌دردنخور

به‌دردنخور

دردورانی زیست می‌کنیم سرشار از فراخوانی به امید در وضعیتی که درد و رنج ما را فراگرفته است. ما تنها زمانی می‌توانیم قدمی فراتر بگذاریم که بپذیریم درد و رنج ما را احاطه کرده است و امیدی به آینده نیست.
مسکن؛ خانه یا سرمایه؟

مسکن؛ خانه یا سرمایه؟

یادداشت حاضر گزارشی از پنل اول مدرسه تابستانی مطالعات انتقادی شهری به قلم احمدرضا میری است که در آن پرویز صداقت، پژوهشگر حوزه‌ اقتصاد سیاسی، به مسئله‌ی مسکن پرداخته است.