تاریخ درباره‌ی ما قضاوت خواهد کرد

تاریخ درباره‌ی ما قضاوت خواهد کرد

فادیم کامنکا: در حال حاضر ما شاهد پیشرفتِ بیشترِ نیروهای ملی‌گرا و افراطی در هر انتخاباتی در اروپا هستم. و حالا مانند مورد ایتالیا، به دولت راه می‌یابند. چرا؟ اتین بالیبار: این بخش از وقایعی که سال‌هاست ادامه دارد حاکی از بحرانی است که ساختار اروپا را در شکل کنونی آن...
پوپولیسم و روزگار مشوش دموکراسی

پوپولیسم و روزگار مشوش دموکراسی

سیاست دموکراتیک روزگار مشوشی را از سر می‌گذارند. نخبگان نئولیبرال، که پیروزی ائتلاف‌‌‌های منتقد اتحادیه اروپا در اتریش و ایتالیا غافلگیرشان کرده، و قبلتر هم با برگزیت و پیروزی ترامپ به نگرانی افتاده‌اند، حالا می‌گویند دموکراسی در خطر است و درباره احتمال بازگشت...
چگونه تاب بیاوریم؟

چگونه تاب بیاوریم؟

می‌خواهم در مورد نوشتن بپرسم. در ابتدای کتاب می‌گویید نوشتن پا را بیرون از زندگی گذاشتن است که به شخص امکان می‌دهد به زندگی هم‌زمان از فاصله دورتر ولی دقیق‌تر و نزدیک‌تر بنگرد. کتاب خود این ترکیب را نشان می‌دهد، یعنی هم یک رساله یا مقاله به معنای سنتی کلمه است و هم یک...
فیگور مهاجر

فیگور مهاجر

اخیراً گفتگویی با توماس نیل، دانشیار دانشگاه دنور و نویسنده کتاب فیگور مھاجر، ترتیب دادیم. توماس نیل، در کتاب خود نظریه‌ای به دست می‌دھد که خود آن را کینوپالیتیکس یا «سیاست حرکت» نام می‌نھد. او استدلال می‌کند که مھاجر بدل به «فیگور سیاسی امروز»  شده است. ناشر کتاب...
مهندسی رضایت با صنعت روابط عمومی

مهندسی رضایت با صنعت روابط عمومی

به نظر شما با توجه به فروپاشی نظام بانکی در سال‌های گذشته، آیا در آینده شاهد تغییر شکل نظام سرمایه‌داری در غرب خواهیم بود؟ چامسکی: به نظر من تغییر بزرگ از مدت‌ها قبل اتفاق افتاده است. در دهه ۱۹۷۰ وقتی که اقتصاد بین‌المللی به سمت اقتصاد مالی گرایش پیدا کرد، سال ۱۹۷۰...
نژادپرستی فاقد نژاد

نژادپرستی فاقد نژاد

‌‌با توجه به غلبه‌داشتن مسئله حقوق بشر در جوامع ما و نیز محکوم‌کردن رسمی نژادپرستی، ممکن است تصور کنیم نژادپرستی بازمانده روزگاران قدیم است. ولی چنین نیست. نژادپرستی، به‌ویژه در دوران جهانی‌سازی سرمایه‌داری، تا چه‌حد همچنان پدیده‌ای محوری یا درواقع پدیده‌ای ساختاری...