سربازان غایب ۵۰۰۰ میلیارد تومان به دولت پول دادند

آرشیو یادداشت‌های

اقتصاد

تعداد مطالب: 530

بگذارید آلودگی بخورند

بگذارید آلودگی بخورند

مجلۀ اکونومیست در۱۹۹۲، نامه‌ای منتشر کرد. نویسندۀ امریکایی نامه که از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ چندین منصب مهم در سطوح ملی و بین‌المللی داشته، بی‌هیچ تعارفی، نگاهش به جهان، انسان، محیط‌زیست، عدالت و... را شرح می‌دهد. نگاهی که باعث می‌شود هر انسان آگاهی به خود بلرزد.