تنها پنج درصد از فاضلاب کشور تصفیه می‌شود

آرشیو یادداشت‌های

زمین

تعداد مطالب: 508

چرا حفظ زبان‌ها اهمیت دارد؟

چرا حفظ زبان‌ها اهمیت دارد؟

جهان امروز ما جهان انقراض‌هاست. نه فقط انقراض گونه‌های جانوری و زیستی، که انقراض گونه‌های متنوع زبانی و فرهنگی. زبان‌ها یکی پس از دیگری می‌میرند وبه ندرت زبانی جدید متولد می‌شود.