خودکامگی انسان در برابر حیوانات

آرشیو یادداشت‌های

زمین

تعداد مطالب: 481

خودکامگی انسان در برابر حیوانات

خودکامگی انسان در برابر حیوانات

انسان شاید تنها گونه‌‌ای روی سیاره زمین باشد که تقریباً همواره در حال خوردن است و در میان وعده‌های غذایی‌اش گوشت حیوانات جایگاه ویژه‌ای دارد. یتر سینگر، یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان زنده جهان، است. او در سال‌های اخیر به طور جدی پای فلسفه را به مسئله حقوق حیوانات کشانده و در کتاب تأثیرگذارش، «آزادی حیوانات»، روابط بین انسان و حیوان را بازبینی و نقدی اخلاقی بر دامداری صنعتی ارائه می‌کند.
منابع آب قربانی مهندسی تهاجمی

منابع آب قربانی مهندسی تهاجمی

فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر حوزه آب و توسعه پایدار که یکی از منتقدان جدی مدیریت سازه‌ای (سدسازی و انتقال) آب است در این گفتگو به‌شدت این سیاست‌ها را نقد می‌کند. به اعتقاد او بخش بزرگ حامیان این نوع پروژه‌ها کسانی‌اند که چه در دستگاه دولتی و چه در بخش خصوصی در این طرح‌ها ذی‌نفعند.