آرشیو یادداشت‌های

سارا حسینی

لطفا لامپ‌های اضافی‌ را خاموش کنید

لطفا لامپ‌های اضافی‌ را خاموش کنید

گروه ۱۲۷ چهار آلبوم منتشر کردن، دو آلبوم اول به زبان انگلیسی، و دو آلبوم بعد به زبان فارسی، چه اتفاقی افتاد یا چه نیازی دیده شد که شما زبانِ آثار  رو از انگلیسی به فارسی تغییر دادین؟ اگر مصاحبه  اول ۱۲۷ رو بخونید سهراب توضیح داده که فارسی زبان راک نیست و زبان راک...