skip to Main Content
مارکسیست‌بودن به چه معناست؟
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
مارکسیسم به خانواده‌ای بزرگ از نظریات در مورد جوامع انسانی و تاریخ تحولات آنها اشاره دارد که نمی‌توان و نباید آن را به روایت یک فرد فروکاست. رامسین کانن در یادداشت زیر روایت خود از معنی مارکسیسم را ارائه و کلیشه‌های پذیرفته شده در مورد آن را نقد می‌کند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗