بیکاری بر اثر کرونا در ۳۵ درصد خانوارهای تهران

آرشیو یادداشت‌های

میدان

تعداد مطالب: 2629

میل به قرمز در بازار بورس تهران

میل به قرمز در بازار بورس تهران

دولت تصمیم دارد با عرضه‌های سنگین، سیاست‌های تشویقی، سهام عدالت و به هر طریقی شده از پناهگاه جدید خود محافظت می‌کند. آیا «سرمایه مردم» در «پناهگاه دولت» امنیت خواهد داشت؟