«به‌دلیل کمبود پرستار مردم تا حد مرگ و میر خسارت می‌بینند»

آرشیو یادداشت‌های

میدان

تعداد مطالب: 2233