آرشیو یادداشت‌های

مریم طالشی

تعداد مطالب: 6

چشمی برای دیدن ما نیست

چشمی برای دیدن ما نیست

ورزشکاران معلول هم از بیکاری رنج می‌برند. برای اغلب آنها شغل ثابتی وجود ندارد و از بیمه و قراداد هم محرومند و هیچ امنیتی به لحاظ شغلی ندارند. بسیاری از معلولان وقتی برای استخدام مراجعه می‌کنند در آزمایش‌های پزشکی رد می‌شوند.