skip to Main Content
سینما
آیا سینما نیاز به آموزش دارد؟
نیاز روزافزون به سواد بصری در عصر اطلاعات
۱۱ اسفند ۱۳۹۸
اکنون که جهان پذیرفته تا بخش بزرگی از فرهنگش را با تصویر شکل دهد، قدم بعدی این است تا به بقیه آموزش دهیم چگونه درباره این تصاویر اندیشه کنند، اینگونه ممکن است در جهانی بهتر و اندیشمند زندگی کنیم.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗