آرشیو یادداشت‌های

گابریل راکهیل

ایالات متحده دموکراسی نیست، هرگز نبوده

ایالات متحده دموکراسی نیست، هرگز نبوده

یکی از راسخ‌ترین باورها درباره ایالات متحده این است که این نظام دموکراسی است. اگر هم گاهی اندکی از این اعتقاد کوتاه می‌آیند، تقریبا همیشه به استثناهای زیان‌باری اشاره می‌کنند که ربطی به هسته اصلی ارزش‌ها یا اصول بنیادین آمریکا ندارد. مثلا، منتقدان جویای نام مرتب از...
وقتی «حکم» به دست ترامپ می‌افتد چه باید کرد؟

وقتی «حکم» به دست ترامپ می‌افتد چه باید کرد؟

بهت و حیرت ناشی از انتخابات اخیر ایالات متحده به خوبی جهان را درنوردیده، بسیاری را چشم‌انتظار گذاشته، و طوفانی از تبیین‌های سطحی و بی‌محتوا تولید کرده که می‌توانند به‌راحتی ما را به پذیرش بی‌چون‌و‌چرای وضع موجود متقاعد کنند، آن‌هم با انتشار استدلال‌های تقلیل‌گرا و...