آرشیو یادداشت‌های

ارجان آیبوگا

دولت ترکیه فقط به زبان گلوله حرف می‌زند

دولت ترکیه فقط به زبان گلوله حرف می‌زند

سرمای آمِد کشنده‌ است، اهالی دیاربکر خوب می‌دانند. ده‌ها سانتی‌متر برف روی زمین نشسته، اتفاقی که فقط هر سه یا چهار سال یک‌بار رخ می‌دهد. و دقیقا در همین روزها جنگ در محله‌ی قدیمی سور، یعنی آمِد، و همین‌طور در شهرهای جزیره و سیلوپی در استان شیرناک، بالا گرفته است. من...