آرشیو یادداشت‌های

آلما بهمن‌پور

۱۹۷ کابوس زیر بمباران

۱۹۷ کابوس زیر بمباران

  تاریخ جنگ داخلی لبنان صحنی خون‌بار از درگیری پیچیده‌ی نیروهای مختلف است که هریک ریشه در تاریخی دور و دگر دارند. این جنگ از سال ۱۹۷۵ شروع شد و ۱۵ سال ادامه داشت. در این جنگ ۱۵ ساله دستکم ۱۲۰ هزار انسان کشته و بیش از ۷۰هزار نفر مفقودالاثر شدند. این‌ها تنها تلفات...
تربیت ملت

تربیت ملت

باور غالب این است که روشنفکران و حاکمان دو قطب متضادند و با هم هیچ سرسازگاری ندارند. اما لزوما این طور نیست. آنها گاه توافقات و اهداف مشترکی دارند که کمتر از آنها می‌شنویم. یکی از مهم‌ترین اشتراکات، باور به ضرورت تربیت «عوام» است. کتاب «پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی»،...
هیپ‌هاپ گفتگو میان جهان‌های متفاوت است

هیپ‌هاپ گفتگو میان جهان‌های متفاوت است

در گفتگوی پیش‌رو در مورد نگاهش به شعر، زبان و امکان‌ها و محدودیت‌های آن صحبت کردیم: رپ فارسی چه امکانی‌هایی با خود دارد که زبان و موسیقی را وارد فضای فعال‌تری از گذشته و امروز کند؟ در مورد فرایند ساخت و شکل‌گیری آثارش صحبت کردیم و به عوامل موثر بر تحول آثارش در این...
شهر، آرشیو، علیه آرشیو

شهر، آرشیو، علیه آرشیو

ما بی‌وقفه ضبط می‌شویم. دوربین‌های خیابان و فضاهای اداری قادرند تصویر تقریبا کاملی از عبور و مرور ما بسازند. شرکت‌های مخابراتی به آسانی به ریز تماس‌های تلفنی ما دسترسی دارند. فعالیت‌های اینترنتی‌‌ ما هرلحظه از سوی شرکت‌های مختلفی ثبت و طبقه‌بندی می‌شود. تراکنش‌ّهای...
داستان پدران و رمان تاریخی

داستان پدران و رمان تاریخی

به یاد سپردن وقایع تاریخی و فهمیدنشان کار ساده‌ای نیست. هزاران هزار اتفاق تاریخی مهم وجود دارد که هزاران هزار روایت مختلف از آنها شده است. آدم نمی‌تواند درمورد همه آنها بخواند و از این مهم‌تر باید برای رفتن به سراغ یک موضوع تاریخی دلیلی وجود داشته باشد، باید چیزی شما...