بیش از ۲۰ هزار کارگر شاغل در متروی لندن در جهت بهبود حقوق و وضعیت شیفت‌های شبانه دست به اعتصاب زدند.

این اعتصاب بزرگترین مورد و اولین تعطیلی کامل متروی لندن از سال ۲۰۰۲ است.

بوریس جانسون، شهردار لندن، و مسئولان متروی لندن اتحادیه کارگران را به سیاسی‌کاری متهم کرده‌اند.