دشواری پنهان شغل پرستاری؛ از اجبار پرستاران به آرایش تا تذکر حجاب

در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار پرستار در ایران مشغول به فعالیت هستند. ۱۳۵ هزار نفر از این افراد در وزارت بهداشت و مابقی در مراکز درمانی ناجا، تامین اجتماعی، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی فعالیت می‌کنند. حدود ۸۵ درصد از … ادامه خواندن دشواری پنهان شغل پرستاری؛ از اجبار پرستاران به آرایش تا تذکر حجاب