ایران ۳۰ هزار مسکن برای سوریه می‌سازد

ایران ۳۰ هزار مسکن برای سوریه می‌سازد

امیر امینی، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره توافق با دولت سوریه برای ورود پیمانکاران ایرانی در پروژه‌های بازسازی مناطق جنگ زده گفت: موافقت‌نامه راهبردی ایران با دولت سوریه تنظیم شده است و مهم‌ترین موضوع در این تفاهمنامه اصلاح و روان‌سازی روابط بانکی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فرصت سرمایه‌گذاری موجود در سوریه برای بخش خصوصی کشور اظهار داشت: طبق گزارش دولت سوریه در جریان جنگ ۷ ساله چیزی حدود ۶۰۰ میلیارد دلار خسارت به این کشور وارد شده است که اخیرا نخست‌وزیر سوریه به نمایندگی از دولت برای واگذاری پروژه‌های بازسازی سوریه به ویژه بازسازی واحدهای مسکونی به ایرانی‌ها اعلام آمادگی کرده بود.

امینی تاکید کرد: در تفاهمنامه بین دولت‌های ایران و سوریه عدد ۳۰ هزار واحد مکسونی برای بازسازی از طریق ایرانی‌ها مشخص شده است و ما آمادگی داریم که پیمانکاران و بخش خصوصی را وارد بازار مصالح این پروژه بزرگ کنیم.