skip to Main Content
قربانیان نوظهور خصوصی‌سازی

قربانیان نوظهور خصوصی‌سازی

قربانیان خصوصی‌سازی در ایران، تنها معطوف به كارگران اخراجی و اموال و املاك از‌دست‌رفته نیست، حتی بخشی كه انتظار می‌رفت زیر پوشش قانون به بخش خصوصی منتقل شود نیز آینده‌شان،…

ارجاع منتقدان خصوصی‌سازی به رهبری

ارجاع منتقدان خصوصی‌سازی به رهبری

«عده‌ای اگر شرکت‌های دولتی در بازار برای فروش ارائه نشوند مدعی هستند که دولت نمی‌تواند کشور را اداره کند و اگر ارائه شود هم علیه آن جوسازی می‌کنند. ممکن است…

خصوصی‌سازیِ سانسور

خصوصی‌سازیِ سانسور

«مگر فرهنگ چیزی است که دولت به‌تنهایی بتواند آن را کنترل کند. آیا مقدسات ما را آن کارمندی می‌شناسد که می‌خواهد ممیزی کند یا پیش‌کسوتانی که در این زمینه کار…

هپکو؛ داستان یک خصوصی‌سازی سیاه

هپکو؛ داستان یک خصوصی‌سازی سیاه

هپکو، این غول صنعت ماشین‌سازی صنعتی خاورمیانه، حالا افتاده بر خاک اراک، نفس‌های آخرش را می‌کشد. یکی از کارگران می‌گوید: «سالن غذاخوری اینجا برای غذادادن به هشت‌ هزار کارگر ساخته…

خصوصی‌سازی بنیاد مستضعفان در دو پرده

خصوصی‌سازی بنیاد مستضعفان در دو پرده

پردۀ اول- دهۀ هفتاد- عصر مقاومت در برابر واگذاری بنگاه‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در سال 79 اعلام کرد: «در حالی که همۀ سازمان‌ها و نهادهای دولتی باید از…

خصوصی‌سازی یک پروژه شکست‌خورده است

خصوصی‌سازی یک پروژه شکست‌خورده است

پرویز صداقت: نخستین گام در برابر خصوصی‌سازی اهدافی که در همان آغاز، در مصوبه 29 خردادماه 1370 هیئت دولت برای آغاز نخستین موج خصوصی‌سازی برشمرده شد و نیز در برنامه‌های…

Back To Top
🌗