ریزش جاده‌ پشت جزیره، در رینگ ساحلی یا جاده‌ اصلی که دورتادور جزیره می‌چرخد. رینگ ساحلی از پروژه‌های فاز یک بنیاد برکت در تامین زیرساخت‌های جزیره بوده است.

Return to article.