مطالب با برچسب: "وزارت ارشاد"

آرای بی‌سرانجام

آرای بی‌سرانجام

علی جنتی وزیر ارشاد در طی دوران مسئولیت خود بارها نظراتش درباره مسائل مختلف فرهنگی کشور را تغییر داده است. از ممیزی کتاب، تا اکران برخی فیلم‌ها. این گزارش شش مورد از مشهورترین این تغییر مواضع و نتیجه نهایی آن‌ها را بررسی کرده است.