مطالب با برچسب: "هنر سوریه"

تصویر گمشده مردم سوریه

تصویر گمشده مردم سوریه

نه در تصاویر با کیفیت و های رزولوشنِ داعش اثری از مردم سوریه به چشم می‌خورد و نه در تصاویر فقیر و پیکسلیِ شهروند-خبرنگاران و رسانه‌ها، چراکه هر دوی این تصاویر، بشر سوری را به قربانی، به «حیات برهنه» تقلیل می‌دهند. گروه ابونضّاره، کُلکتیوی مشتمل بر ویدئوسازان ناشناس سوری، آلترناتیوی در مقابل این تصاویر ارائه کرده است.

هنر معاصر سوریه: نبرد با ماشین‌­های فاشیستی

هنر معاصر سوریه: نبرد با ماشین‌­های فاشیستی

هنرمندان سوری در زمانه‌ای که جنگ و قحطی و آوارگی موضوعات اصلی زندگی در سوریه است آثاری را در  همین زمینه خلق کرده‌اند. بازنمایی جنگ و ویرانی‌های آن و بحران انسانی پیرامون این درگیری‌ها بر این آثار تأثیر غیرقابل انکاری گذاشته‌ است. در زمینه هنر خاورمیانه و هنر در جغرافیایی که جنگ در آن جریان دارد، پیش از این در میدان درباره هنر عراق، هنر فلسطین و نیز نقاشان سوری  متن‌ها و تصاویری منتشر شده است.