مطالب با برچسب: "نظارت بر تئاتر"

تئاتر ایران، از انقلاب تا تشکیل مرکز هنرهای نمایشی

تئاتر ایران، از انقلاب تا تشکیل مرکز هنرهای نمایشی

روزها و سال‌های ابتدایی انقلاب۵۷ در تاریخ تئاتر ایران دوران کم‌نظیری است. دورانی که با کم‌شدن سانسور و نظارت حکومتی و آزادی به وجود آمده پس از انقلاب، گروه‌های مختلف تئاتری با تفکرات گوناگون سیاسی منعی بر سر راه اجراهای خود نمی‌دیدند و خود مسئول نظارت بر اجراهای تئاتری خود بودند. اما این دوران زیاد طولانی نبود و مرکزی با عنوان هنرهای نمایشی در وزارت ارشاد مسئول تئاتر کشور شد.

جشن گفتگوی تئاتر روزی است که سانسور نباشد

جشن گفتگوی تئاتر روزی است که سانسور نباشد

جشن گفتگوی تئاتر شعار جشنواره تئاتر فجر است. در همین حال نمایش «روز عقیم» که پیشتر مجوز اجرا گرفته بود از این جشنواره حذف شده است.آیا ایده گفتگو در این جشنواره تنها تصویر خوشایند بالادستی‌ها را در خود می‌پذیرد؟