مطالب با برچسب: "مین‌یابی"

تخریب‌چی‌ها زیر پایشان خالی است

تخریب‌چی‌ها زیر پایشان خالی است

شغل تخریب‌چیان جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شود و اعتراض‌ها به آن هم تاکنون نتیجه‌ای نداشته .هیچ سازمانی به مین‌روب‌هایی که نسبت  به وضع حاضر اعتراض داشته‌اند پاسخی نداده و حتی برخی از آنها از کار برکنار شده‌اند.

خون‌بازی در میدان مین

خون‌بازی در میدان مین

نیروهای پاکساز مین به صورت قراردادی با شرکت‌های پیمانکار همکاری می‌کنند. قراردادهایی که اغلب هر سه ماه تمدید می‌شود. با همین قراردادها بیمه کارگری می‌شوند بدون آن‌که سختی کارشان در این قراردادها دیده شود. شرکت‌های پیمانکار با تعیین زمان مشخص برای مین‌زدایی، به منطقه‌ای بزرگ وارد می‌شوند و به جای آن‌که این زمین‌ها به صورت کامل پاکسازی شوند، با تمام‌شدن وقت تعیین‌شده کار پاکسازی تمام می‌شود.