مطالب با برچسب: "مطالبات صنفی دانشجویان"

از جزایر نیمه‌متروک به قاره‌ای مسکون

از جزایر نیمه‌متروک به قاره‌ای مسکون

این یادداشت با نگاهی تاریخی به جریان‌های دانشجویی بعد از انقلاب، ایستادگی و مقاومت دانشجویان را در زمانه‌ای كه همچنان فضاهای فعالیت و مشارکت سیاسی اجتماعی محدود باقی مانده، بازگو می‌كند و به‌دنبال پاسخی برای این پرسش است؛ آیا متشکل شدن ذیل عنوان مطالبات صنفی به عنوان بی‌واسطه‌ترین راه ایستادگی در فضای دانشگاهی، می‌تواند متضمن تداوم و پایداری دستاوردهای دانشجویان باشد؟

جنبش‌های مشکل‌محور

جنبش‌های مشکل‌محور

نویسنده این یادداشت در ادامه یادداشت امیر یعقوبعلی درباره ضرورت بارگذاری مجدد جنبش دانشجویی، تلاش کرده نشان دهد چگونه تلاش برای حل مشکلات صنفی دانشجویان درگیری با سیاست‌های خرد و کلان حاکمیت است و این مشکلات صرفا صنفی نیستند.

جنبش دانشجویی؛ بارگذاری مجدد

جنبش دانشجویی؛ بارگذاری مجدد

در دانشگاه‌ها بذری کاشته شده که حالا می‌توان به رشدش امیدوار بود و لب به تحسینش گشود. دانشجویان از جایی شروع کرده‌اند که می‌تواند مسئله را نه فقط در داخل دانشگاه سراسری کند که مرزهای مقاومتش را به بیرون دانشگاه بکشاند؛ صحبت حالا از منافع و معیشت دانشجویان امروز و مزدبگیران فرداست.