مطالب با برچسب: "مالیات بنیادها"

جراحی اقتصادی یا ضدیت با دموکراسی؟

جراحی اقتصادی یا ضدیت با دموکراسی؟

دولت حسن روحانی و نزدیکان آن در واکنش به اعتراضات اخیر مردم بر «جراحی اقتصادی» تاکید کرده‌اند. این یادداشت بر آن است که نشان دهد تاکید بر جراحی اقتصادی و اصرار بر اجتناب از اصلاحات سیاسی از قضا نه برنامه‌ای برای نجات اقتصاد که نشانی از ضدیت عمیق با دموکراسی و امید سیاسی است.

اقتصاد سیاسی نابرابری درآمدی در ایران

اقتصاد سیاسی نابرابری درآمدی در ایران

در سال 1357 انقلابی در ایران رخ داد که یکی از هدف‌های اصلی آن عدالت اجتماعی بود. اما امروز پس از گذشت چهار دهه از انقلاب، نه‌تنها گام مؤثری درجهت عدالت اجتماعی برداشته نشده بلکه به‌طور مشخص وضعیت توزیع درآمد به سطوح نابرابر بسیار خطرناک و نگران‌کننده‌ای افزایش پیدا کرده است. پرویز صداقت، اقتصاددان توضیح می‌دهد چه عواملی باعث تحقق‌نیافتن این هدف شده است.

کاهش ۴۲درصدی مالیات نهادهای خاص در بودجه ۹۷

کاهش ۴۲درصدی مالیات نهادهای خاص در بودجه ۹۷

ردیف مختص به مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در لایحه بودجه 97 نشان می‌دهد، دركنار طفره‌رفتن این نهادها از پرداخت مالیات، دولت نیز برنامه و اصرار چندانی برای واریز همان مالیات ناچیز از این محل، همزمان با مالیات دیگر فعالیت‌های اقتصادی به خزانه كشور ندارد.