مطالب با برچسب: "فیلترینگ تلگرام"

چرا درخواست اینترنت از ترامپ مسخره است؟

چرا درخواست اینترنت از ترامپ مسخره است؟

با گسترده‌تر شدن تظاهرات سراسری در ایران، فیلترینگ اینترنت هم گسترده‌تر و حتی دسترسی به اینترنت جهانی در مواقعی قطع شد. بر همین اساس برخی از رئیس‌جمهور آمریکا درخواست کردند که به ایران اینترنت آزاد بدهد. ولی آیا چنین چیزی ممکن و یا درست است؟

فضای مبهم مجازی بین دولت و «دوستان»

فضای مبهم مجازی بین دولت و «دوستان»

فضای مجازی در ایران حقیقتا موضوع پیچیده‌ای است، همه دستگاه‌ها از دولت گرفته تا قوه‌قضاییه حامی استفاده «صحیح» از امکانات این فضا هستند اما وقتی پای فیلترینگ به میان می‌آید معلوم نیست مسئولیت دقیقا با کدام دستگاه و نهاد حکومتی است.