مطالب با برچسب: "فساد در نظام بانکی"

سرکشی به حساب‌ میلیونرها ممنوع

سرکشی به حساب‌ میلیونرها ممنوع

وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در عقب‌نشینی آشکار آستانه بررسی اطلاعات حساب‌ها را به ١٠ برابر میزان قبلی (یعنی از ٥٠٠ میلیون تومان به پنج میلیارد تومان) افزایش داده‌اند تا قسمت بزرگی از حساب‌های بانکی اشخاص از بررسی مستقیم سازمان امور مالیاتی مصون بماند.

انحراف دولت‌ها با رانت ثروتمندان

انحراف دولت‌ها با رانت ثروتمندان

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان سه عامل را به‌عنوان ریشه‌های اصلی گسترش شکاف طبقاتی معرفی می‌کند: کارکرد نظام بانکی به نفع طبقه مرفه، رانت و فساد سازمان‌یافته و ناموفق‌بودن دولت یازدهم در اجرای سیاست‌های حمایتی از طبقه پایین‌دست.