مطالب با برچسب: "فرهنگ عامه"

در نکوهش کلیشه: واژه‌نامه ایده‌های همه‌گیرِ گوستاو فلوبر

در نکوهش کلیشه: واژه‌نامه ایده‌های همه‌گیرِ گوستاو فلوبر

شاید جدی‌ترین دشمن فلوبر، بعد از مناسک و رفتارهای بورژوازی، بلاهت بشر و نتیجه مستقیمش «کلیشه» و از همه مهم‌تر کلیشه‌های بورژوازی بود. یکی از کارهایی که گوستاو فلوبر برای مبارزه با کلیشه‌ها انجام داد، گردآوری رساله‌ای بود که بعدها ناشرش عنوان «واژه‌نامه ایده‌های همه‌گیر» را بر آن گذاشت، چون خود فلوبر آن‌قدر عمر نکرد تا سهمی در انتشارش داشته باشد.

ما و مسئله گرامشیایی فرهنگ عامه

ما و مسئله گرامشیایی فرهنگ عامه

برجستگی «مسئله فرهنگ» برای گرامشی هرگز ناشی از سرخوردگی از سیاست و اجبار تحمل حبس نبوده است. در بحبوحه جنگ داخلی و مصایب بلشویک‌ها برای دفاع از انقلاب در روسیه، آنچه نظر گرامشی را به خود جلب کرده، «راه زندگی» جدیدی است که بناست توسط کمونیست‌ها و به‌واسطه خود کارگران پیش پای جامعه گذاشته شود.