مطالب با برچسب: "شاعران معاصر"

من و تجربه‌های جنگل

من و تجربه‌های جنگل

امروز سالمرگ فروغ فرخزاد است. متن پیش‌ رو بخش آخر از مقدمه کتاب «گزینه اشعار فروغ فرخزاد» است، به قلم خود او. فروغ در این بخش سنت‌گرایی و نگاه غیرانسانی به شعر را نقد می‌کند.

چپ‌ها میدان‌دار شب‌های شعر گوته بودند

چپ‌ها میدان‌دار شب‌های شعر گوته بودند

محمدحسین خسروپناه کتاب «شب‌های نویسندگان و شاعران ایران» را منتشر کرده است.‌آن رویداد به شب‌های شعرگوته معروف شد و در دامن زدن به فضای اعتراضی و انقلابی بسیار موثر بود. در این کتاب علاوه بر گزارش شعر‌‌خوانی‌ها و سخنرانی‌ها، از حواشی آن هم گزارشی ارائه داده شده است.