مطالب با برچسب: "سیاست آب"

منابع آب قربانی مهندسی تهاجمی

منابع آب قربانی مهندسی تهاجمی

فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر حوزه آب و توسعه پایدار که یکی از منتقدان جدی مدیریت سازه‌ای (سدسازی و انتقال) آب است در این گفتگو به‌شدت این سیاست‌ها را نقد می‌کند. به اعتقاد او بخش بزرگ حامیان این نوع پروژه‌ها کسانی‌اند که چه در دستگاه دولتی و چه در بخش خصوصی در این طرح‌ها ذی‌نفعند.

حق برخورداری از آب

حق برخورداری از آب

مایک گنزالز و مارینلا یانس، نویسندگان کتاب «آخرین قطره: سیاست آب» (انتشارات پلوتو ۲۰۱۵) هستند. مایک در گفتگو با نیک ایوانس، درباره‌ مبارزه‌ای حرف می‌زند که قصد دارد تا آب‌های جهان را تحتِ نظارت و کنترلِ دمکراتیک قرار دهد. در این گفتگو، مناسباتِ بین تغییراتِ جوی و مبارزه‌ طبقاتی به بحث گذاشته می‌شود.