مطالب با برچسب: "زنان خیابان انقلاب"

«دختران خیابان انقلاب»؛ پتانسیل‌ها و مسیرها

«دختران خیابان انقلاب»؛ پتانسیل‌ها و مسیرها

اهمیت ابتکاراتی نظیر نافرمانی مدنی دختران خیابان انقلاب، در فرارَوی‌ از دوگانه‌های بازدارنده‌ای است که در تلقی‌های عمومی از سیاست ریشه دوانده‌اند؛ ارائه‌ی نمونه‌وار شیوه‌ای از کنش‌گری که نه سازش‌کارانه است نه خشونت‌آمیز؛ نه «اصلاح‌طلبانه» است نه «براندازانه».

پاسخ به یکی دو نقد

پاسخ به یکی دو نقد

محمد مالجو در این یادداشت به نقدهای عباس کاظمی بر نوشته پیشینش «ایرانیان کجا ایستاده‌اند: له یا علیهِ دختران خیابان انقلاب؟»، پاسخ می‌دهد. او معتقد است کاظمی در نقدش دچار چند خطا شده است: یکم، تفسیر غلطِ هدفِ نوشته من؛ دوم، نفی داده‌های ارائه‌شده در یادداشت من بدون تلاش برای اثبات نادرستی‌شان؛ سوم، مطرح‌کردن نکاتی ولو درست اما بی‌ربط به بحث.

ایرانیان کجا ایستاده‌اند: له یا علیهِ دختران خیابان انقلاب؟

ایرانیان کجا ایستاده‌اند: له یا علیهِ دختران خیابان انقلاب؟

در این نوشته محمد مالجو بر اساس «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که در دفتر طرح‌های ملیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده، نشان می‌دهد اکثریت مردم ایران با حجاب اجباری مخالفند.