مطالب با برچسب: "درآمدهای شهری"

سود پیمانکاران در مقابل سود شهروندان

سود پیمانکاران در مقابل سود شهروندان

شهرداری تهران ۲۸هزار نیروی مازاد بر نیاز دارد که قصد تعدیل آنها را هم ندارد. مدیران تهران می‌گویند سالانه ۶هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق کارکنان شهرداری می‌شود. از طرفی شهرداری با بحران تامین اعتبار مواجه است و کمرش زیربار بدهی شکسته. در این شرایط چرا شهرداری به جای سپردن پروژه‌هایش به پیمانکاران، از نیروهای خود برای انجام آنها استفاده نمی‌کند؟ نقش پیمانکاران مقتدر شهرداری در این تصمیم چیست؟