مطالب با برچسب: "درآمدهای شهرداری"

تعدیل از چشم‌افتادگان پایتخت

تعدیل از چشم‌افتادگان پایتخت

شهرداری تهران قرار است قیمت بلیت مترو را افزایش دهد، این در حالی است که هزینه استفاده از خودروی شخصی هم از سال آینده بیشتر خواهد شد. محمدعلی نجفی، شهردار تهران بارها در محافل خصوصی و عمومی اعلام کرده یکی از سیاست‌های اصلی او کاهش جمعیت تهران است. راهکار اصلی او برای این کاهش جمعیت هم گران‌سازی زندگی در پایتخت است تا قسمتی از جمعیت شهر که توان تامین هزینه‌های زندگی در پایتخت را ندارند به شهرهای دیگر مهاجرت کنند.

نقدی بر مدرنیزاسیون اقتدارگرای تهران بزرگ

نقدی بر مدرنیزاسیون اقتدارگرای تهران بزرگ

منطقه ۲۲تهران در ذهن مدیران شهر قرار است منهتن تهران باشد اما این منطقه همان‌طور که دستوری آباد شده، استبدادی هم اداره خواهد شد. شاید برج‌ها و آسمانخراش‌ها نماد بخش کوچکی از مدرنیته باشد اما بی‌شک همه آن نخواهد بود. مدرنیته واقعی آنگاه رخ می‌نماید که روح آزادی و دموکراسی نیز بستر وقوع آن باشد. وگرنه استبدادی است در لباس فریب و ریا.

سود پیمانکاران در مقابل سود شهروندان

سود پیمانکاران در مقابل سود شهروندان

شهرداری تهران ۲۸هزار نیروی مازاد بر نیاز دارد که قصد تعدیل آنها را هم ندارد. مدیران تهران می‌گویند سالانه ۶هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق کارکنان شهرداری می‌شود. از طرفی شهرداری با بحران تامین اعتبار مواجه است و کمرش زیربار بدهی شکسته. در این شرایط چرا شهرداری به جای سپردن پروژه‌هایش به پیمانکاران، از نیروهای خود برای انجام آنها استفاده نمی‌کند؟ نقش پیمانکاران مقتدر شهرداری در این تصمیم چیست؟

به نام آلودگی به کام شهرداری

به نام آلودگی به کام شهرداری

شورا و شهرداری تهران قرار است پس از حدود ٤٠ سال طرح ترافیک در پایتخت را ملغی و طرحی جدید را که ترکیبی از چند تصمیم مهم است اجرائی کنند؛ بر‌این‌اساس طرح ترافیک حذف و ورود به محدوده مرکزی شهر برای همه شهروندانی که خودرو و پول عوارض دارند، آزاد می‌شود.