مطالب با برچسب: "دانشجویان"

خواب و خوراک «خصوصی» برای دانشجویان

خواب و خوراک «خصوصی» برای دانشجویان

بعد از خصوصی یا پولی‌شدن بسیاری از امکانات در دانشگاه‌ها حالا بحث خصوصی‌شدن خوابگاه‌ها به میان آمده است. مسئولان دانشگاه‌ها به معترضان به وضع خوابگاه‌ها می‌گویند «چاره کار این است که یک پیمانکار خصوصی خوابگاه را مدیریت کند» اما این موضوع هزینه خوابگاه‌ها را چندبرابر خواهد کرد.

معلم‌های متفکر، مردان جوان خشمگین و کله‌ی ریکور

معلم‌های متفکر، مردان جوان خشمگین و کله‌ی ریکور

امیر کیان‌پور در یادداشت کوتاه پیش‌ رو، و در میانه‌ی درگیری‌ها حول صحبت‌های دکتر اباذری، به اروپای دهه شصت نقب می‌زند و تلاش می‌کند از آنجا به بحث‌های کنونی نگاهی داشته باشد، حتی اگر اشاره مستقیمی به بحث‌ها ی امروز در سرتاسر یادداشتش نباشد.