مطالب با برچسب: "خصوصی‌سازی کارخانه‌ها"

در هفت‌تپه چه می‌گذرد؟

در هفت‌تپه چه می‌گذرد؟

از یک دهه گذشته تا امروز، در مجتمع کشت‌ و صنعت نیشکرِ هفت‌تپه، سه بار کارفرمای کارگران تغییر کرده است. وجه اشتراک این جابجایی‌ها چیزی غیر از مشکلات صنفی حل‌نشده برای کارگران نیست.