مطالب با برچسب: "حکم اعدام"

در تماشاگه چوبه‌‌ دار

در تماشاگه چوبه‌‌ دار

پرونده ریحانه جباری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد توجه بسیاری قرار گرفت. اعدام او در سحرگاه ۳ آبان ۹۳ واکنش بسیاری را برانگیخت. در میان واکنش‌ها و تلاش‌های افراد در شبکه‌های اجتماعی اما جای چه چیزی خالی بود؟ این پرسشی است که این متن می‌کوشد به آن پاسخ دهد.