مطالب با برچسب: "حجاب"

آرایشت را پاک کن، بعد وارد شو

آرایشت را پاک کن، بعد وارد شو

برخی درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های تهران بیماران زن را برای ورود این مراکز درمانی مجبور به پوشیدن چادر می‌کنند، این درحالی است که به گفته یک مقام مسئول در وزارت بهداشت، مجبور‌کردن بیماران به پوشیدن چادر قانونی نیست.

این داستان: برخورد با آرایشگاه‌های زنانه

این داستان: برخورد با آرایشگاه‌های زنانه

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر موضوع نظارت بر آرایشگاه‌های زنانه تاکید کرده و گفته: « نمی‌شود نظارت نکنیم تا این‌ها هر غلطی دلشان خواست انجام دهند و دختران را به هر شکلی که دلشان خواست آرایش کنند و به جاهای مختلف بفرستند.»

بغل کردن مریل استریپ چه ربطی به جنبش زنان دارد؟

بازنشر «آیا در آغوش گرفتن مریل استریپ دستاوردی برای جنبش زنان محسوب می‌شود؟» در میدان واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. نویسنده آن مطلب معتقد بود که صورتبندی مسیح علی نژاد از مسائل زنان ایران ساده و اشتباه است. رضا حقیقت نژاد این دیدگاه را نقد کرده است.

آیا درآغوش گرفتن مریل استریپ دستاوردی برای جنبش زنان محسوب می‌شود؟

آیا درآغوش گرفتن مریل استریپ دستاوردی برای جنبش زنان محسوب می‌شود؟

مسیح علی‌نژاد به عنوان گرداننده صفحه آزادی‌های یواشکی زنان در فضاهای مجازی مطرح است. حرکتی که در ابتدا با سروصدا شروع شد و حالا بیشتر در کنش‌هایی که گرداننده صفحه انجام می‌دهد، خلاصه شده است. اما این کنش‌ها چه پیوندی با اجتماع دارد و آیا توانسته‌اند این حرکت آزادی‌های یواشکی را معنادار کنند؟