مطالب با برچسب: "جنبش دانشجویی"

از جزایر نیمه‌متروک به قاره‌ای مسکون

از جزایر نیمه‌متروک به قاره‌ای مسکون

این یادداشت با نگاهی تاریخی به جریان‌های دانشجویی بعد از انقلاب، ایستادگی و مقاومت دانشجویان را در زمانه‌ای كه همچنان فضاهای فعالیت و مشارکت سیاسی اجتماعی محدود باقی مانده، بازگو می‌كند و به‌دنبال پاسخی برای این پرسش است؛ آیا متشکل شدن ذیل عنوان مطالبات صنفی به عنوان بی‌واسطه‌ترین راه ایستادگی در فضای دانشگاهی، می‌تواند متضمن تداوم و پایداری دستاوردهای دانشجویان باشد؟

جنبش‌های مشکل‌محور

جنبش‌های مشکل‌محور

نویسنده این یادداشت در ادامه یادداشت امیر یعقوبعلی درباره ضرورت بارگذاری مجدد جنبش دانشجویی، تلاش کرده نشان دهد چگونه تلاش برای حل مشکلات صنفی دانشجویان درگیری با سیاست‌های خرد و کلان حاکمیت است و این مشکلات صرفا صنفی نیستند.

آموزش و پرورش باید تخریب‌کننده باشد

آموزش و پرورش باید تخریب‌کننده باشد

جوانان می‌توانند به‌چالش‌کشیدن خشونت را بیاموزند؛ مانند جنبش‌های ضدجنگ در دهه هفتاد یا جنبش «زندگی سیاهان مهم است». آموزش چیزی نیست جز ایجاد ذهن‌های انتقادی و شهروندان مسئولیت‌پذیر. با آموزش می‌توان جوانان و دیگران را از طریق پیونددادن مشکلات شخصی و دغدغه‌های کلان، برای مواجهه با اقتدار توانا ساخت.

بار دیگر مه ۶٨

بار دیگر مه ۶٨

آلن بدیو، فیلسوف برجسته فرانسوی، در سال ۲۰۰۸، چهل سال پس از وقوع بزرگ‌ترین جنبش دانشجویی تاریخ، پرسید، چرا ۴۰ سال پس از آن واقعه این همه جار‌و‌جنجال سر آن به راه افتاده: این همه مقاله، برنامه تلویزیونی، این همه نشست و یادبود؟ بدیو ادعا می‌کند که ما نه با یک مه ۶۸ بلکه با چهار مه ۶۸ متفاوت رویاروییم.