مطالب با برچسب: "تخصص‌گرایی"

«پروبلم شهری»: ردیّه‌ای بر تخصص‌گراییِ شورای شهر

«پروبلم شهری»: ردیّه‌ای بر تخصص‌گراییِ شورای شهر

شهر به مثابه پدیه‌ای پیچیده و چندبعدی و امری متفاوت با تعمیر خودرو ـ که نیازمند متخصص است ـ ماهیتا با اقتصاد سیاسی فضا سر و کار دارد و نمی‌توان آن‌ را به موضوع فنی نیازمند راه‌حل فنی و تخصصی فروکاست.

آموزش فلسفه در آکادمی اسفبار است

آموزش فلسفه در آکادمی اسفبار است

مراد فرهادپور، مترجم، مدرس و نویسنده فلسفه در گفتار حاضر كه جمعه ٢٧ فروردین به مناسبت درآمدی بر سلسله نشست‌هایی آموزشی درباره چرخش رئالیستی فلسفه قاره و رئالیسم نو در موسسه فرهنگی هنری موج نو ارایه شد، كوشید با انتقاد از مواجهات سردستی مذكور با فلسفه، از طریق مرزگذاری میان گفتار علمی از یك‌سو  و گفتار حكمی از سوی دیگر، به لوازم فلسفه‌ورزی اشاره كند.

روشنفکران حقوق‌بگیر و روشنفکران آزاد

روشنفکران حقوق‌بگیر و روشنفکران آزاد

نویسنده: ادوارد سعید – این مقاله از سری سخنرانی‌هائی است كه ادوارد سعید روشنفكر فلسطینی در اواخر سال‌های زندگیش در باره وظایف روشنفكران متعهد ایراد كرده و سپس آن را به صورت مقاله در آورده است و از آن جهت كه تحقیق جامعی در باره وظایف روشنفكران در دوره حاكمیت سرمایه‌داری است، می‌تواند همواره آموزنده باشد. در زمان حاضر كه بسیاری از روشنفكران تسلیم عطایا و بخشش‌های نظام سرمایه‌داری شده‌اند و برای گذران زندگی در خدمت شركت‌های بزرگ یا دولت‌ها در آمده‌اند، استقلال فكری روشنفكران مردمی از اهمیت خاصی برخوردار است كه در این مقاله به ان پرداخته شده است. هرچند او در این نوشته‌ها یك روشنفكر تنها و بدون تشكیلات را به نمایش می‌گذارد، اما همین كه از استقلال روشنفكر و تسلیم نشدن او به قدرت دفاع می‌كند ارزشمند است . عنوان اصلی مقاله حرفه‌ای‌ها و آماتورها است كه در كتاب بازنگری به روشنفكران آمده و چاپ آن سال‌ها پیش از جانب ارشاد سانسور شد.