مطالب با برچسب: "اعتراض به حجاب اجباری"

پاسخ به یکی دو نقد

پاسخ به یکی دو نقد

محمد مالجو در این یادداشت به نقدهای عباس کاظمی بر نوشته پیشینش «ایرانیان کجا ایستاده‌اند: له یا علیهِ دختران خیابان انقلاب؟»، پاسخ می‌دهد. او معتقد است کاظمی در نقدش دچار چند خطا شده است: یکم، تفسیر غلطِ هدفِ نوشته من؛ دوم، نفی داده‌های ارائه‌شده در یادداشت من بدون تلاش برای اثبات نادرستی‌شان؛ سوم، مطرح‌کردن نکاتی ولو درست اما بی‌ربط به بحث.

ایرانیان کجا ایستاده‌اند: له یا علیهِ دختران خیابان انقلاب؟

ایرانیان کجا ایستاده‌اند: له یا علیهِ دختران خیابان انقلاب؟

در این نوشته محمد مالجو بر اساس «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که در دفتر طرح‌های ملیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده، نشان می‌دهد اکثریت مردم ایران با حجاب اجباری مخالفند.