مطالب با برچسب: "اعتراضات سراسری"

چرا آینده اعتراضات از اکنونیت آن مهم‌تر است

چرا آینده اعتراضات از اکنونیت آن مهم‌تر است

عده‌ای اعتراضات سراسری اخیر را به دلیل احتمال سوریه‌ای شدن ایران «بازی‌های خطرناک» تعبیر کرده‌اند اما اگر این اعتراضات در انزوای انکار، سرکوب و فراموشی، نتواند راهی برای تغییر ساختاری باز کند، منازعه از کشمکش گروه‌های تهیدست با اتوریته تبدیل به نیروی خشونت‌بار حاکم بر روابط اجتماعی در درون جامعه ایران خواهد شد و اگر به مسیر «سوریه»‌ای شدن نکشد، قطعا به «برزیلی» شدن منجر می‌شود.

اعتماد از دست رفته ملت

اعتماد از دست رفته ملت

منتسب کردن صداهای منتقد و معترض به بیگانه رسمی است که مدتی بر فضای مدیریت کشور حاکم شده است. بد نیست همگی فرض را بر این بگذاریم که تمام این صدا‌ها برآمده از فتنه دشمنان بوده است. سوال مهمی که در این بین پیش می‌آید این است که چرا مردم ما اینقدر راحت فریب دشمنان را می‌خورند و به خیابان می‌آیند؟

جراحی اقتصادی یا ضدیت با دموکراسی؟

جراحی اقتصادی یا ضدیت با دموکراسی؟

دولت حسن روحانی و نزدیکان آن در واکنش به اعتراضات اخیر مردم بر «جراحی اقتصادی» تاکید کرده‌اند. این یادداشت بر آن است که نشان دهد تاکید بر جراحی اقتصادی و اصرار بر اجتناب از اصلاحات سیاسی از قضا نه برنامه‌ای برای نجات اقتصاد که نشانی از ضدیت عمیق با دموکراسی و امید سیاسی است.