مطالب با برچسب: "اتحادیه اروپا"

کاپیتالیسم مقهور پوپولیسم

کاپیتالیسم مقهور پوپولیسم

خروج انگلستان از اتحاديه اروپا نه‌تنها بهت‌زدگي ديويد كامرون، نخست‌وزيري اين كشور را در پي داشت بلكه همه ناظران و تحليلگران بين‌المللي در سراسر دنيا را شگفت‌زده كرد. در طول دو ماهي كه از اعلام نتايج اين رفراندوم گذشت تحليلگران مختلف در حوزه‌هاي گوناگوني در اين‌باره به اظهارنظر پرداختند، در اين ميان اما نظر مهم‌ترين فيلسوف زنده دنيا از اهميتي خاص و منحصر به فرد برخوردار است.

آمارتیا سن: ترک اتحادیه اروپا نتیجه وحشت‌زدگی است

آمارتیا سن: ترک اتحادیه اروپا نتیجه وحشت‌زدگی است

پیشنهاد ترک اتحادیه اروپا مولود وحشت‌زدگی است. باید دانست که استدلال پشت پرده این وحشت‌زدگی، عجولانه و ضعیف است و باید فهمید که هول و اضطراب به‌ندرت ثمره خردمندانه‌ای به بار می‌آورد.