مطالب با برچسب: "آزادی پوشش"

«دختران خیابان انقلاب»؛ پتانسیل‌ها و مسیرها

«دختران خیابان انقلاب»؛ پتانسیل‌ها و مسیرها

اهمیت ابتکاراتی نظیر نافرمانی مدنی دختران خیابان انقلاب، در فرارَوی‌ از دوگانه‌های بازدارنده‌ای است که در تلقی‌های عمومی از سیاست ریشه دوانده‌اند؛ ارائه‌ی نمونه‌وار شیوه‌ای از کنش‌گری که نه سازش‌کارانه است نه خشونت‌آمیز؛ نه «اصلاح‌طلبانه» است نه «براندازانه».