مطالب با برچسب: "آزادی رسانه"

انباشت سرمایه در ایران جز از راه فساد ممکن نیست

انباشت سرمایه در ایران جز از راه فساد ممکن نیست

میدان: فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان ایران، یکی از اولین کسانی است که در دوره اصلاحات راجع به پدیده رانت‌خواری هشدار داد. او همچنین یکی از منتقدان جدی برنامه‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد بود و در گفت و گوهای زیادی سعی کرد منتقدان اصلاح‌طلب دولت نهم و دهم را قانع کند عدالتی که احمدی‌نژاد از آن دم می‌زند نه تنها به سوسیالیسم نزدیک نیست که بر ضد آن است. تلاشی که امروز آن را شکست خورده می‌داند و می‌گوید: «هیچ کس را نمی‌توانی قانع کنی. شکل‌بندی طبقاتی در ایران قاطع است و هیچ میانجی‌ای برای تبدیل این شکاف به یک حرکت بالنده وجود ندارد». برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم هم نتوانست نظر او را درباره بهبود وضعیت معیشتی مردم و مبارزه با فساد تغییر دهد. او معتقد است فسادی که جنبش مشروطه آغازگر مبارزه با آن بود، همچنان و با اشکالی پیچیده‌تر ادامه دارد و مادامی که دولتی دموکراتیک بر سر کار نیاید، این چرخه دائمی انباشت فسادآلود سرمایه ادامه خواهد داشت. گفت‌وگویی که می‌خوانید بخشی از پرونده «اگر فساد نبود» میدان است.