شیوا کرمی
طرح کارورزی؛ یک خبر بد برای فارغ‌التحصیلان زن

طرح کارورزی؛ یک خبر بد برای فارغ‌التحصیلان زن

در حالی که میزان مشکارت زنان در نیروی کار در سراسر جهان رو به افزایش است، سیاست‌های دولت برای اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان به‌ویژه سرپرستان خانوار تاکنون نه تنها به افزایش فرصت‌های شغلی برابر منتهی نشده، بلکه اجرای طرح کارورزی بیش از پیش بصورت مانع عمل خواهد کرد.