روزنامه شرق
روزنامه شرق
روزنامه صبح ایران
?????????????????????????????????????????????????????????

پولشویی در خیریه‌های تاجر

برخی موسسه‌های مالی نام ظاهريشان «خيريه» است، اما فعاليت‌هاي اقتصادي خاصي انجام مي‌دهند و به‌هيچ‌رو هم زير بار شفاف‌سازي مالي نمي‌روند. اينها نه از بانك مركزي مجوز رسمي فعاليت گرفته‌اند و نه به مهم‌ترين مرجع پولي كشور جواب پس مي‌دهند. بسياري از آنها پول‌شويي مي‌كنند.

صفر به‌جای سه

صفر به‌جای سه

مینی‌بوس‌ها در حمل و نقل عمومی به ویژه برای کارگران حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ نقش مهمی را بر عهده دارند. اما عدم پایبندی به تعهداتی که دولت و شهرداری‌ها نسبت به نوسازی این وسیله حمل و نقل عمومی داشته‌اند، نقش آن‌ها را کاهش داده و در حال حذف آن‌ها است.

فروش املاک شهرداری به مدیران شهری؛ متری دو میلیون

فروش املاک شهرداری به مدیران شهری؛ متری دو میلیون

سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای  كه اخیرا رسانه‌ای شده است، همراه با ارائه گزارشی مبسوط، مدیرکل دفتر شهردار تهران را درباره بروز تخلفی چند‌هزار‌میلیاردی در فروش غیرقانونی املاک اموال عمومی در شهر تهران خطاب قرار داده است.

قحطی قلم

قحطی قلم

«آزادی بیان» در جهان مدرن این‌روزها رو به موت است و آزادی ایده‌ها هم. کلمات با دست‌ودلبازی تمام در اختیار محافظان قدرت‌های مسلط قرار می‌گیرند و محدودیت از آن ایده‌های معترض و رسواگر است؛ نتیجه این محدودیت دلسردکننده برای بسیاری چیزی نیست جز خودسانسوری.

زنان، کار می‌کنند پس هستند

زنان، کار می‌کنند پس هستند

مطلب پیش‌رو گزارش روزنامه شرق از سخنرانی «محمد مالجو» اقتصاد‌دان و «زهره ارزنی» حقوق‌دان در نشستی دانشجویی تحت عنوان «مشارکت اقتصادی زنان، راهکارها و چالش‌ها» است. در این نشست، ارزنی با مرور قوانین حاکم بر اشتغال در سه دهه گذشته وضعیت کنونی استخدام و اشتغال زنان را بررسی کرد. مالجو نیز در سخنرانی خود به ریشه‌یابی علل افزایش «مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار» پرداخت.