محمد تاج‌الدین
عجایب کارخانه چسب هِل

عجایب کارخانه چسب هِل

وضعیت بغرنج چسب هل، مشتی نمونه خروار است. باید چشم‌انتظار بازدید فرماندار و استاندار و مسئولان دیگر از واحدهای تولیدی باشیم که مگر اتفاقی و بر اثر تصادف عکسی از بنری گوشه کادر عکاس نظر‌ها را جلب کند و وضعیت عجیبی دیگر را رسوا.