فاطمه صادقی
صداهایی که شنیده نمی‌شود

صداهایی که شنیده نمی‌شود

برخی از فعالان سیاسی، عمدتاً در میان اصلاح‌طلبان، به جای تلاش برای فهم اعتراضات اخیر به موضع‌گیری در برابر آن‌ها پرداختند و تقبیح‌شان کردند. در این نوشته، نشان داده شده که این اعتراضات، سوای عوامل دیگر، برخاسته از احساس عمیق تبعیض و به‌حال‌خودرهاشدگی جامعه بود.

آیا باید خود را تکرار کنیم؟

آیا باید خود را تکرار کنیم؟

پرسش اصلی شهروندان در انتخابات شوراها -و شاید هر انتخابات دیگری- این نیست که: چطور رأی بدهیم که اصلاح‌طلبان پیروز شوند؟ پرسش اصلی این است: چگونه می‌توان تهران را از شهر مرگ به شهری برای زندگی و ایران را از سرزمین فساد و تبعیض به جایی بهتر و انسانی‌تر تبدیل کرد؟

خانواده، جمعیت، و ایده‌­آل زنانگی

خانواده، جمعیت، و ایده‌­آل زنانگی

برنامه‌ریزی جمعیت و به این واسطه زنان در ۵۰ سال اخیر عرصه مهمی از سیاست ورزیدن دولت‌ها در ایران بوده‌اند. تغییرات دوره‌ای این سیاست‌ها و تناقضات آنها با وضعیت جامعه و یا دیگر سیاست‌های دولت، مدخل مناسبی برای فهم وضعیت سیاسی کشور در هر دوره فراهم می‌آورد. فاطمه صادقی همان طور که در مقدمه این مقاله تصریح کرده سعی دارد با نگاهی بر رویکردهای دولت و سیاست‌گذاری‌های راهبردی در حوزه‌ی زنان، به این پرسش‌ها پاسخ دهد که «آیا سیاست‌گذاری‌های راهبردی در حوزه‌ی زنان که عمدتاً در سه رویکرد کلی نسبت به خانواده، جمعیت و ساختن زن ایده‌آل نمود دارند، با یکدیگر قابل جمع‌اند؟ دوم این‌که آیا این سیاست‌ها را می‌توان با مطالبات اجتماعی زنان (اشتغال، آموزش، رفاه و تأمین اجتماعی) جمع کرد؟ و تلاش برای جمع میان آن‌ها چه پیامدی داشته؟»