فرشاد مومنی
استقبال بدون حساسیت بانک‌ها از پول‌های بزرگ

استقبال بدون حساسیت بانک‌ها از پول‌های بزرگ

«ایران در صدر فهرست قرمز پولشویی در سطح جهان». چنین جایگاهی برای ایران در زمانی‌که حتی مسئولان نیز از وجود فسادهای گسترده در کشور خبر می‌دهند چندان جای تعجب ندارد، اما چه شد که جایگاه ایران این‌گونه رقم خورد؟ فرشاد مؤمنی در گفت‌وگوی خود با «شرق» با بیان اینکه عوامل متعددی از جمله استقبال سیستم بانکی از ورودی‌های بزرگ پول بدون کوچک‌ترین حساسیت و کنترلی نسبت به منشأ آن، در معرض اتهام بودن ایران دخیل است، به حضور گروه‌های ذی‌نفع و پرنفوذ و عمدتا فاسدی اشاره می‌کند که در نظام پاداش‌دهی و ساختار انگیزشی در اقتصاد سیاسی ایران دست بالایی دارند و از قضا توانسته‌اند در ذهن مسئولان و قاعده‌گذاران کشور جا بیندازند که هر نوع شفافیت اطلاعات مساوی با فرار سرمایه خواهد بود. مؤمنی به بزنگاه‌هایی در تاریخ ایران اشاره می‌کند که در کشور در معرض انتخاب‌های راهبردی است و جوسازی‌ها آغاز می‌شود: «کاملا بدیهی به نظر می‌رسد کسانی که از تداوم این سهل‌انگاری‌ها سود می‌برند، حاضر باشند سرمایه‌گذاری‌های جدی در این زمینه انجام دهند». این در حالی است که به گفته او، ٩٥ درصد جرائم در دنیا با هدف کسب منفعت اقتصادی صورت می‌گیرد و کنترل جرم ثانویه یعنی پولشویی، امکان‌پذیری پیشگیری از جرم‌های اولیه را در بالاترین سطح فراهم می‌کند.