فکت‌نامه
سهم هر ایرانی از اینترنت چقدر است؟

سهم هر ایرانی از اینترنت چقدر است؟

محمدجواد آذری‌جهرمی، گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات در نطق دفاعیه خود در مجلس گفته سرانه پهنای باند در حال حاضر ۳۵ کیلوبیت در ثانیه برای هر شهروند است در حالیکه محاسبات نشان می‌دهد این سرانه در حال حاضر بیشتر از ۱۵کیلوبیت در ثانیه نیست.